Iskazivanje neisplate plaće putem Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2017. godine

više >>

 

Dnevni raspored savjetnika na telefonskom servisu...

više >>

 

O čemu pišemo u FIP-u br. 2/17?


 

više >>

Obavijesti Porezne uprave u vezi oporezivanja kapitalnih dobitaka (JOPPD), kupnji prve nekretnine, mirovina iz inozemstva i obveznika poreza na dobit (novčano načelo)

više >>

Što je novo?

 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (Nar. nov., br. 14/17)više
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Nar. nov., br. 14/17)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 12/17)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 12/17)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a (Nar. nov., br. 12/17)više
 • Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (Nar. nov., br. 12/17)više
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (Nar. nov., br. 11/17)više
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17)više
 • Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu (Nar. nov., br. 10/17)više
 • Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 10/17)više
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i... ...Vlade RH (Nar. nov., br. 10/17)više
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 8/17)više
 • Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu (Nar. nov., br. 8/17)više
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (Nar. nov., br. 3/17)više
 • Korelacijske tablice za 2017.više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  PRAKTIKUM

  Najnoviji Pravilnik o porezu na dohodak i popunjavanje Obrasca JOPPDZagreb, 20.2.2017.; Split, 27.2.2017.; Rijeka, 28.2.2017.; Osijek, 1.3.2017.više
 • 02

  SEMINAR

  Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji: GFI i porezne prijave u 2016., porezne i računovodstvene aktualnosti u 2017.Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta, 23. - 24. veljače 2017.više
 • 03

  SEMINAR

  Zakon o strancima, menadžerski ugovori i oporezivanje plaća stranaca i uprava trgovačkih društavaZagreb, Sheraton Hotel Zagreb, 1. ožujka 2017. (srijeda)više
 • 04

  PRAKTIKUM

  POREZ NA DOBIT za 2016. i novosti u 2017. za trgovačka društva, neprofitne organizacije i obrtnike dobitaše Zagreb, Sheraton Hotel Zagreb, 3. ožujka 2017. (petak) više
 • 05

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabaveZagreb, 7. i 8. ožujka 2017. (utorak i srijeda), hotel Central, Branimirova 3više
 • 06

  PRAKTIKUM

  PDV praktikum za poduzetnikeZagreb, Sheraton Hotel Zagreb, 14. ožujka 2017. (utorak)više
 • 07

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveNOVI TERMIN: Zagreb, 27. - 31. ožujak 2017., Hotel Central, Branimirova 3više