Cjenik objave promidžbenih oglasa u časopisu "Financije, pravo i porezi" i "TEB-ovom Poslovnom infu"

Svim pretplatnicima časopisa "Financije, pravo i porezi" odobravamo popust od 50% na redovne cijene oglašavanja!

Omot

Cijena (bez PDV-a)

Unutarnje stranice

Cijena (bez PDV-a)

Zadnja vanjska stranica

4.500,00

1/1

2.160,00

Unutarnje stranice korica

3.000,00

1/2

1.440,00

 

1/3

1.200,00

1/4

1.080,00

"Financije, pravo i porezi"

"Poslovni info"

Format

Dimenzije

Format

Dimenzije

1/1

20,5 x 27 cm

1/1

16.5 x 23,5 cm

1/2

20,5 x 13 ili 10 x 27 cm

1/2

16,5 x 12 ili 8 x 23,5 cm

1/3

20,5 x 9 cm

1/3

16,5 x 8 cm

1/4

20,5 x 6 ili 10 x 12 cm

1/4

16,5 x 6 ili 8 x 12 cm

Cijene za umetke, posebne oblike i formate oglasa te popusti utvrđuju se dogovorom.

KONTAKT:

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
Trg žrtava fašizma 15/1, 10000 Zagreb, p.p. 819
tel: 01 45 71 640 / fax: 01 46 11 411
e-mail: teb@teb.hr