Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 12/2017

Sadržaj

Uvodnik
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nada uvijek postoji
Aktualno
Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila od 1.1.2018.
Ljubica Đukanović: Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nikolina Pratzer: Porez na nekretnine - zašto je uveden i zašto je ukinut?
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika za 2017.
Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije za 2017.
Ivana Turjak Čebohin: Nefinancijsko izvješćivanje – dodatna obveza ili prilika za provjeru/promjenu poslovne strategije?
Porezi i doprinosi
mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2017.
Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2018.
mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2017.
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obveze poslodavaca uz evidencije prema propisima o porezu na dohodak
mr. sc. Melita Buljan: Postupanje s plovilima i zrakoplovima i robom koja je namijenjena istima
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
Mladenka Karačić: Školska shema u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2017./2018.
Neprofitne organizacije
Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit paušalnom iznosu
Poslovanje obrtnika
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje obrasca DOH-Z za 2017. godinu
Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika
Plaće i naknade plaća
Dinko Lukač: Zapošljavanje radnika s invaliditetom
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci
Carinsko poslovanje
mr. sc. Branka Tuđen: Izdavanje dokaza o podrijetlu u izvozu
Radno pravo
Ljubica Đukanović: Prava i obveze kod stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
Vedran Jelinović: Obvezan i koristan sadržaj ugovora o radu
Javna nabava
Ante Loboja: Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave
Trgovina
Darko Marečić: Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca
Gospodarstvo
Lidija Tošić: Obvezne naknade za proizvođače i uvoznike električnih i elektroničkih uređaja i opreme te proizvoda u ambalaži
Sandra Ruso: SEPA izravno terećenje (SDD)
Pitajte TEB
Jasminka Rakijašić: Drugi dohodak i pravo na osobni odbitak u posebnom postupku
Dinko Lukač: Plaća u naravi za vrijeme rodiljnog dopusta
Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Priznavanje rashoda proračunskih korisnika i nadležnih proračuna (u/izvan sustava riznice)
Ljubica Đukanović: Prava radnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
Stope zakonskih zateznih kamata
Pregled oporezivosti kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
Pregled uplatnih računa - Uplata doprinosa za samostalne djelatnosti
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2018.