Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 10/2017

Sadržaj

Uvodnik
dr. sc. Katarina Ott: Treba li odmah spiskati i najmanji proračunski višak? - Osvrt na analizu fiskalnog stanja EU i Hrvatske
Financije i računovodstvo
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Financijski leasing - računovodstveni i porezni aspekt
Domagoj Zaloker: Donacija materijalne imovine između poduzetnika
Irena Slovinac: Računovodstvo prijevozničke djelatnosti
Domagoj Zaloker: Evidentiranje stjecanja dobara unutar EU
Porezi i doprinosi
Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman korištenja službenog vozila u privatne svrhe od strane članova uprave
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
Ana Slavulj Pavletić: Poljoprivredna djelatnost i PDV
mr. sc. Ida Dojčić: Postupak sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
Željka Marinović: Trošarina na duhanske proizvode
Plaće i naknade plaća
Dinko Lukač: Nepuno radno vrijeme i iznos plaće
Proračunsko računovodstvo
Mladenka Karačić: Praćenje ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka izuzetih od uplate u državni proračun
Neprofitne organizacije
Ljubica Đukanović: Osnivanje i registracija udruge
Radno pravo
mr. sc. Iris Gović Penić: Zaštita zviždača u zakonodavstvu i sudskoj praksi
Javna nabava
Ante Loboja: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Gospodarstvo
Darko Marečić: Označavanje tekstilnih proizvoda i obuć
Mirovinsko osiguranje
Vesna Dejanović: Prijava o promjeni podataka – M-3P/eM-3P
Vijesti iz EU
prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Statistički prikaz financijskog razvitka pojedinih država (međunarodna usporedba)
Pitajte TEB
Jasminka Rakijašić: Naknada za umjetničko djelo i obveza doprinosa
Dinko Lukač: Operater na naplatnom uređaju
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Prirez porezu na dohodak kada je boravište radnika različito od mjesta prebivališta
Ljubica Đukanović: Zatezne kamate za plaće po sudskoj presudi
Nikolina Bičanić: Donošenje i prezentiranje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S-a
TEB-ov podsjetnik
Fond sati po mjesecima za 2017. i kalendar za tekući mjesec
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.