Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 1/2017

Sadržaj

Uvodnik
prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Sliku svoju ljubim
Aktualno
mr. sc. Mladen Štahan: Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Vedran Jelinović: Ovrha na plaći u 2017.
Financije i računovodstvo
mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2016.
Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2016. godinu
mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2016.
mr. sc. Mladen Štahan; Irena Slovinac: Račun dobiti i gubitka za 2016.
mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2016.
Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2016.
Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Pripreme za godišnji obračun članarina, renti i doprinosa za 2016.
Porezi i doprinosi
Domagoj Zaloker: Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama od 1.1.2017.
TEB-ov Poslovni info - Porezna reforma od 1. siječnja 2017.
Sadržaj
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Novosti u oporezivanju dohotka - značajke novog Zakona o porezu na dohodak
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplata plaća i obračun propisanih obveza od 1.1.2017.
Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Uz izmjene i dopune Zakona o doprinosima
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjene u oporezivanju samostalne djelatnost za 2017.godinu
Renata Kalčić: Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u sustavu poreza na dobit
Marica Houška, Ana Rihter: Opći porezni zakon kao dio porezne reforme
Andreja Jakšić: Fiskalizacija u prometu gotovinom - promjene nakon 1. siječnja 2017.
Nikolina Pratzer: Promjene u oporezivanju prometa nekretnina
Željka Marinović: Novine u trošarinskom propisu
mr. sc. Marina Vladika: Novosti u sustavu oporezivanja kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom
mr. sc. Marina Vladika: Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nove osnovice za obračun doprinosa za 2017.
Prilozi
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2016. i druga knjiženja na kraju proračunske godine
mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Neprofitne organizacije
Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
Poslovanje obrtnika
Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje obrtnika i poljoprivrednika
Poslovanje s inozemstvom
Dubravka Drempetić, Tamara Babić: Intrastat - novi pragovi i izmjene u primjeni od 1.1.2017.
Radno pravo
Ljubica Đukanović: O probnom radu
Javna nabava
Ante Loboja: Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
Pitajte TEB
Ljubica Đukanović: Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
Vedran Jelinović: Jednostavna (bagatelna) nabava
Domagoj Zaloker: Primjena opcije za oporezivanje nakon što je isporuka nekretnine već obavljena
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Zapošljavanje osoba s invaliditetom – zamjenska kvota
mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po nadzoru
Dinko Lukač: Dokaz o otpremi dobara u drugu državu članicu EU
Nikolina Bičanić: Proračuni i neprofitne organizacije: Osiguravanje sredstava za rad udruga u slučaju privremenog financiranja
TEB-ov podsjetnik
Nacrt prijedloga pravilnika o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Razvrstavanje gradova, općina i naselja u turističke razrede
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
Iznosi novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.