Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 2/2017

Sadržaj

Uvodnik
Vesna Kavur: Gdje je nestao ples (sa zvijezdama ili bez njih)
Aktualno
Renata Kalčić, Lidija Cvitić: Izmjene u oporezivanju PDV-om Zagreb
Mišljenje Porezne uprave Kl.: 410-19/16-02/155; Ur. br.: 513-07-21-01/17-3 od 12. siječnja 2017.: „Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge"
Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit
Nikolina Pratzer, Andreja Jakšić: Novosti u lokalnim porezima
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog Pravilnika o porezu na dohodak
Ljubica Đukanović: Aktualnosti u državnim i javnim službama
Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Financije i računovodstvo
Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016.
Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2016.
Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2016. godinu
Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu za obveznike HSFI-a
Domagoj Zaloker: Evidentiranje odgođenih poreza za 2016.
Porezi i doprinosi
mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2016.
Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić: Novine u iskazivanju podataka u Obrascu JOPPD od 1. siječnja 2017.
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2016. godinu
Jasna Prepeljanić, Dražen Opalić: Doprinosi po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2016. - obveznici poreza na dohodak
Dinko Lukač: Isplata stipendija u 2017.
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Neprofitne organizacije
mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2016.
Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2016. kod neprofitnih organizacija
Poslovanje obrtnika
Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2016.
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Godišnja prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2016.
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017.
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Postupak privremenog uvoza
Radno pravo
mr. sc. Iris Gović Penić: Sudska praksa na području otkazivanja ugovora o radu zbog (privremene) nesposobnosti za rad
Zdravstveno osiguranje
mr. Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novine od 1. siječnja 2017.
Javna nabava
Vedran Jelinović: Nova izuzeća od primjene ZJN 2016
Trgovina
Domagoj Dodig: Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Pitajte TEB
Jasminka Rakijašić: Osnovica za doprinose umirovljenika kao člana uprave
Dinko Lukač: Primjena stope PDV-a 13% od 1.1.2017.
Irena Slovinac: Porez na potrošnju – dostava obrasca PP-MI-PO
Ljubica Đukanović: Prekid otkaznog roka u slučaju trudnoće
Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Evidentiranje potraživanja iz nadležnog proračuna
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.