Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 4/2017

Sadržaj

Uvodnik
Predrag Bejaković: Potreba veće pozornosti prema starijim osobama na tržištu rada
Aktualno
mr. sc. Zorislav Kaleb: Zakonsko poticanje zapošljavanja
Marina Veljača: Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini
mr. sc. Marina Vladika: O posebnom porezu na nova i rabljena motorna vozila u 2017.
Ljubica Đukanović: Temeljni kolektivni ugovor za javne službe - privremeni
Financije i računovodstvo
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016.
Irena Slovinac: Računovodstveni vs. porezni gubitak ili dobit
Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha
Porezi i doprinosi
Ana Zakarija: Oporezivanje rabljenih motornih vozila u RH
Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Oporezivanje kapitalnih dobitaka
mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u primjeni stopa PDV-a od 1.1.2017.
Zdravko Vukšić: Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru
mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
Dinko Lukač: Ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata
Proračunsko računovodstvo
mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Novine u sastavljanju tromjesečnih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
Neprofitne organizacije
Vesna Lendić Kasalo: Skraćeni stečajni postupak nad udrugom
Krešimir Vranar: Tromjesečni financijski izvještaj neprofitnih organizacija
Poslovanje s inozemstvom
mr. sc. Gordana Miškić: Novosti u izvještavanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje
Radno pravo
Vesna Šiklić Odak: Radno iskustvo i položen državni stručni ispit
Javna nabava
Vedran Jelinović: Razlike u postupcima javne nabave velike i male vrijednosti
Mirovinsko osiguranje
Vesna Dejanović: Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Pitajte TEB
mr. sc. Ida Dojčić: Uračunavanje poreza po odbitku plaćenog u inozemstvu
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Primitak u naravi do 400,00 kn
Irena Slovinac: Primljeni predujam od fizičke osobe iz inozemstva
Jasminka Rakijašić: Naknade za korištenje privatnog automobila i JOPPD
Ljubica Đukanović: Invalidska mirovina
Nikolina Bičanić: Korištenje sredstava iz neplanirane donacije
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Uplatni računi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.