Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 5/2017

Sadržaj

Uvodnik
mr. sc. Mladen Štahan: Treba li rasteretiti mikro poduzetnike?
Aktualno
Marica Houška, Ana Rihter: Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija
Domagoj Zaloker: Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine
Irena Slovinac: Fiskalizacija s primjerom internog akta
Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker, mr. sc. Gordi Sušić: Financijski izvještaji i metode njihove analize
Porezi i doprinosi
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović: Mali porezni obveznik sudionik isporuka dobara i usluga
Marica Houška: Povezane osobe i društva prema OPZ-u
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. – vođenje poslovnih knjiga
Jasminka Rakijašić: Isplata autorskih honorara nerezidentima
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje inozemnih mirovina
Dinko Lukač: Porezni tretman otpremnine u 2017.
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi
Proračunsko računovodstvo
mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračunskih korisnika
Neprofitne organizacije
Vesna Lendić Kasalo: Uz Izvješće o financiranju organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2015. godini
Poslovanje s inozemstvom
Martina Štorek: Obilježja potpora male vrijednosti
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Uporaba robe u posebne svrhe
Radno pravo
Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor
Javna nabava
Vedran Jelinović: Opći akt naručitelja o jednostavnoj nabavi
Zdravstveno osiguranje
mr. Renata Turčinov: Rodiljni dopust nakon radnog odnosa u drugoj državi članici EU
Trgovačko pravo
Nenad Šimunec: Smanjenje temeljnog kapitala d.o.o.-a
Ovršno pravo
Danijela Rudić, Veronika Radica: Naplata poreznog duga ovrhom na novčanim sredstvima dužnika
Upravno pravo
Franciska Dominković: Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
Pitajte TEB
Dinko Lukač: Obračun plaće u naravi
Domagoj Zaloker: Oporezivanje porezom na promet nekretnina kod prijenosa gospodarske cjeline
Vedran Jelinović: Stopa zateznih kamata za neplaćenu komunalnu naknadu radi prijave tražbine u stečajnu masu
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Uplatni računi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.