Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 6/2017

Sadržaj

Uvodnik
Zdravko Zrinušić: Suradnja poreznih obveznika i Porezne uprave - utopija ili stvarnost?
Aktualno
mr. sc. Lidija Karačić, Jelena Korica: Novi pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Ljubica Đukanović: Sklopljeni novi Kolektivni ugovori za djelatnost socijalne skrbi, kulture i za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama
Renata Kalčić, Lidija Cvitić: Izmjene Pravilnika o PDV-u
Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o mobilnim radnicima
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava - računovodstveni i porezni aspekt
Domagoj Zaloker: Ispravci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaćanje predujmova za indirektnu spomeničku rentu
mr. sc. Silvija Abičić Pretnar: Računovodstvo financijske imovine raspoložive za prodaju
Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker, Amalija Lojna: Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća
Porezi i doprinosi
prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU na dan 1. siječnja 2017.
Dinko Lukač: Regres u 2017. godini
mr. sc. Melita Buljan: Novine u primjeni carinskog postupka 42
Andreja Jakšić: Porezno savjetništvo - promjene nakon 1. siječnja 2017.
Željka Marinović: Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Knjiženje PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika
Mladenka Karačić: Prijenosi između proračunskih korisnika istof proračuna - od 1. siječnja 2017.
Neprofitne organizacije
Vesna Lendić Kasalo: Kako pojednostaviti postupak financiranja programa i projekata udruga?
Poslovanje obrtnika
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Kontrolni postupci obrade porezne prijave obrtnika za 2016. godinu
Krešimir Vranar: Poslovanje obrtnika prijevoznika putnika u cestovnom prometu
Carinsko poslovanje
mr. sc. Branka Tuđen: Izjava dobavljača
Radno pravo
Darko Milković: Pojedina sporna pitanja kod prestanka ugovora o radu
Sanja Grubiješić: Ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti
Javna nabava
Zoran Vuić: Ugovor o javnoj nabavi - sklapanje i izmjene
Stvarno pravo
Toni Caratan: Utjecaj zaštite povjerenja u zamljišne knjige na realizaciju investicijskih projekata
Pitajte TEB
Jasminka Rakijašić: Prodaja poslovnih udjela i oporezivanje
Irena Slovinac: Internet trgovina
Ljubica Đukanović: Nespojive dužnosti obnašanja dužnosti čelnika JLP(R)S-a
Nikolina Bičanić: Evidentiranje prihoda od pomoći kod JLP(R)S-a (kompenzacijskih mjera)
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.