Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 7/2017

Sadržaj

Uvodnik
mr. sc. Mladen Štahan: Licenciranje računovođa
Aktualno
Andreja Jakšić, Tatjana Romančuk: Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom nakon 1. srpnja 2017.
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Nabava robe u trgovini
Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlastitih (trezorskih) dionica i udjela
Porezi i doprinosi
mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje PDV-om usluga u turizmu
Iva Uljanić Škreblin, Silvija Bartolec: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe
Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete
Dinko Lukač: Studenti i učenici - rad preko posrednika
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Polugodišnji financijski izvještaji
Mladenka Karačić: Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata u državnom proračunu
Neprofitne organizacije
Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija
Carinsko poslovanje
mr. sc. Branka Tuđen: Pravila podrijetla u Sporazumu između EU i Kanade (CETA)
Radno pravo
Alan Vajda: Izaslanje zaposlenih osoba kod pružanja prijevozničkih usluga u Republiku Austriju
Javna nabava
Vedran Jelinović: Novi pravilnici u području javne nabave
Zdravstveno osiguranje
Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta
Mirovinsko osiguranje
Vesna Dejanović: Obavljanje djelatnosti i zapošljavanje umirovljenika uz isplatu mirovine
Gospodarstvo
Darko Marečić: Novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Domagoj Dodig: Zakon o potrošačkom kreditiranju – pregled
Pitajte TEB
Domagoj Zaloker: Usluge konfiguracije informatičke opreme na nekretnini u inozemstvu
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplata plaće i zaostale plaće u jednom mjesecu
mr. sc. Ida Dojčić: Dostava podataka o poslovnim prostorima u sustav fiskalizacije
Vedran Jelinović: Plaćeni dopust za vrijeme godišnjeg odmora
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Otpremnine
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.