Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 8/2017

Sadržaj

Uvodnik
prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Rad – umor - odmor
Aktualno
Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Prodaja robe u trgovini
Domagoj Zaloker: Vremenska razgraničenja
Nenad Šimunec: Pravni i financijski učinci mjeničnih transakcija
Porezi i doprinosi
Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu
Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić: Prodaja vlastitih proizvoda na štandovima i ostali oblici prodaje fizičkih osoba - plaćanje poreza i doprinosa
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Osobni odbitak i porezna kartica
Plaće i naknade plaća
Sandra Pezo: Obrazac JOPPD - ispravci i dopune
Proračunsko računovodstvo
Mladenka Karačić: Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod JLP(R)S-a
Neprofitne organizacije
Vesna Lendić Kasalo: Novi Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Poslovanje obrtnika
Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Novine u primjeni carinskih skladišta nakon uvođenja novih carinskih propisa
Radno pravo
Ljubica Đukanović: Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Alan Vajda: Promjene kod izaslanja zaposlenih osoba radi pružanja usluga prijevoza u Republiku Austriju od 1.6.2017.
Porezno pravo
Ana Rihter: Dokazivanje u poreznom postupku
Javna nabava
Nikolina Žužić: Primjena ESPD obrasca
Mirovinsko osiguranje
Vesna Dejanović: Obvezno mirovinsko osiguranje osoba koje nisu same za sebe obveznici doprinosa
Gospodarstvo
Darko Marečić: Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i obrtništvu
Pitajte TEB
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Otpremnina i najviša mjesečna osnovica
Jasminka Rakijašić: Olakšica za mladu osobu kod novog poslodavca – povezane osobe
Dinko Lukač: Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
Ljubica Đukanović: Postupak otkazivanja kod skrivljenog ponašanja
Nikolina Bičanić: EU sredstva dobivena od neprofitne organizacije (proračunsko računovodstvo)
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Pregled neoporezivog iznosa dnevnica za inozemstvo
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi - rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u kolovozu 2017.
Korisne informacije - Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
Korine informacije - Stope zakonskih kamata i pregled oporezivosti kamata
Novi ekonomsko financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja