Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 9/2017

Sadržaj

Uvodnik
dr. sc. Predrag Bejaković: Mogu li se značajno povećati plaće u Hrvatskoj?
Aktualno
Vedran Jelinović: Ovrha na plaći od 3.8.2017.
Vedran Jelinović: Vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu od 1.9.2017.
Domagoj Dodig: Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Financije i računovodstvo
Irena Slovinac: Nabava dugotrajne materijalne imovine
Domagoj Zaloker: Računovodstveni i porezni tretman sponzorstva
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti
Porezi i doprinosi
Ana Zakarija: Primjeri oporezivanja rabljenih automobila
mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod uvoza dobara
Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
Proračunsko računovodstvo
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Planiranje za razdoblje 2018. - 2020.
Danijela Stepić, Davor Kozina: Upravljanje rizicima u javnom sektoru - nove Smjernice
Neprofitne organizacije
Vesna Lendić Kasalo: Izvještavanje o dodijeljenim financijskim sredstvima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u 2016. godini
Poslovanje obrtnika
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Zahtjev za izmjenom predujma Samobor poreza na dohodak od obrtničke djelatnosti u 2017.
Krešimir Vranar: Poslovanje obrtnika prijevoznika dobara u cestovnom prometu
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
Poslovanje s inozemstvom
Martina Štorek: Sanacija i restrukturiranje s aspekta pravila o državnim potporama
Radno pravo
Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o strancima
Franciska Dominković: Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca za 2017. godinu
Javna nabava
Vedran Jelinović: Uz Pravilnik o dokumentaciji nabavi te ponudama postupcima javne nabave
Porezno pravo
Danijela Rudić, Darija Bogović Ćorković: Upravni ugovor kao način plaćanja poreznog duga
Trgovina
Darko Marečić: Prodaja robe na otvorenim prostorima
Ugostiteljstvo
Darko Marečić: Pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenim prostorima
Pitajte TEB
Domagoj Zaloker: Zaračunavanje (prefakturiravanje) troškova cestarine
mr. sc. Ida Dojčić: Porez po odbitku na kamate po a vista računima
Irena Slovinac: Obveze zajedničkog obrta
Vedran Jelinović: Ugovor o djelu za poslove računovodstvenog referenta
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2017.