Cijena: 50,00 kn

* u sve cijene je uključen PDV

Proizvod je spreman za isporuku
Dodaj u košaricu
11. TEB-ov analitički kontni plan za 2016. Izašlo iz tiska: prosinac 2015.

Opis proizvoda:

Vlada RH je na sjednici održanoj 10.12.2015. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15; u nastavku: Uredba), koja stupa na snagu s 1.1.2016.

Prema odredbama Uredbe odgađa se primjena propisanog kontnog plana do 1.1.2017. Do tog nadnevka poduzetnici su dužni voditi glavnu knjigu prema unaprijed pripremljenim kontima koja osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.

Usprkos odgodi primjene propisanog kontnog plana, od 1.1.2016. primjenjuje se Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15) kojim su propisane i neke nove/drugačije pozicije financijskih izvještaja. Poduzetnici koji iskazuju iznose na promijenjenim pozicijama, trebaju usuglasiti svoj kontni plan već od 1.1.2016. Ovo usuglašavanje biti će potrebno provesti i za 2015. godinu, koja će u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu predstavljati prethodno usporedno razdoblje.

TEB-ov analitički kontni plan za 2016. usklađen je sa propisanom strukturom i sadržajem financijskih izvještaja za 2016. godinu.    

TEB-ov analitički kontni plan za 2016._preuzimanje u PDF formatu

TEB-ov analitički kontni plan za 2016._preuzimanje u Excel formatu