Cijena: 600,00 kn

* u sve cijene je uključen PDV

Proizvod je spreman za isporuku
Dodaj u košaricu
Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju (TPU) osnovno izdanje TEB-ov priručnik Međunarodni ugovori - TPU je registrator koji na više od 1200 str. sadrži sve važeće međunarodne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sve međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

Opis proizvoda:

Po objavi novih i/ili izmjeni postojećih ugovora, novi i izmijenjeni ugovori moći će se kupiti i uložiti u registrator, pa će ova zbirka biti uvijek ažurna!