Provjerite što je novo u 2017.

 • 15.12.2017.
  Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Nar. nov., br. 124/17)
  više
 • 15.12.2017.
  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Nar. nov., br. 124/17)
  više
 • 11.12.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec prosinac 2017.?
  više
 • 11.12.2017.
  Uredba o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 122/17)
  više
 • 11.12.2017.
  Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (Nar. nov., br. 122/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o porezima Grada Crikvenice (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o porezima Općine Marija Gorica (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrava (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 10.12.2017.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana (Nar. nov., br. 121/17)
  više
 • 04.12.2017.
  Odluka Vlade RH o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Nar. nov., br. 118/17)
  više
 • 30.11.2017.
  Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 117/17)
  više
 • 30.11.2017.
  Zakon o prijenosu mirovinskih prava (Nar. nov., br. 117/17)
  više
 • 30.11.2017.
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 117/17)
  više
 • 30.11.2017.
  Općina Bol od 1.12.2017. uvodi prirez porezu na dohodak u visini od 10% (Nar. nov., br. 117/17)
  više
 • 28.11.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 116/17)
  više
 • 28.11.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 116/17)
  više
 • 28.11.2017.
  Odluka o porezima Grada Zaprešića (Nar. nov., br. 116/17)
  više
 • 28.11.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Dvor (Nar. nov., br. 116/17)
  više
 • 28.11.2017.
  Odluka o porezima Općine Fužine (Nar. nov., br. 116/17)
  više
 • 27.11.2017.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 115/17)
  više
 • 23.11.2017.
  Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (Nar. nov., br. 114/17)
  više
 • 23.11.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017. (Nar. nov., br. 114/17)
  više
 • 23.11.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca (Nar. nov., br. 114/17)
  više
 • 23.11.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo (Nar. nov., br. 114/17)
  više
 • 23.11.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac (Nar. nov., br. 114/17)
  više
 • 22.11.2017.
  Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2017. godinu, Zakona o izvršavanju i odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika DP (Nar. nov., br. 113/17
  više
 • 21.11.2017.
  Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17)
  više
 • 21.11.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica (Nar. nov., br. 112/17)
  više
 • 20.11.2017.
  Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu (Nar. nov., br. 110/17)
  više
 • 20.11.2017.
  Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (Nar. nov., br. 110/17)
  više
 • 20.11.2017.
  Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. (Nar. nov., br. 110/17)
  više
 • 20.11.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017. (Nar. nov., br. 110/17)
  više
 • 10.11.2017.
  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17)
  više
 • 09.11.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec studeni 2017.?
  više
 • 08.11.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 107/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Imotskog (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 30.10.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka (Nar. nov., br. 105/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Pravilnik o EORI broju (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Odluka o porezima Općine Drenje (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 29.10.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica (Nar. nov., br. 104/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Zakon o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Izmjene i dopune Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017. (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Borovo (Nar. nov. br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Izmjena i dopuna Odluke o općinskim porezima Općine Lukač (Nar. nov. br. 102/17)
  više
 • 20.10.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje (Nar. nov., br. 102/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Zakon o međunarodnom privatnom pravu (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 19.10.2017.
  Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Odluka o porezima Općine Barban (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Bol (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 13.10.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Drniša (Nar. nov., br. 100/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Odluka o usvajanju jamstvenog programa »Poljoprivrednici« (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Odluka o porezima Općine Tučepi (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Odluka o porezima Grada Skradina (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Odluka o porezima Grada Varaždina (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 12.10.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 99/17)
  više
 • 11.10.2017.
  TEB-ov Facebook nagradni natječaj
  više
 • 03.10.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec listopad 2017.?
  više
 • 02.10.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci (Nar. nov., br. 97/17)
  više
 • 02.10.2017.
  Odluka o porezima Općine Viškovci (Nar. nov., br. 97/17)
  više
 • 28.09.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Komiže (Nar. nov., br. 96/17)
  više
 • 28.09.2017.
  Odluka o porezima Općine Vojnić (Nar. nov., br. 96/17)
  više
 • 25.09.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj (Nar. nov., br. 95/17)
  više
 • 25.09.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec (Nar. nov., br. 95/17)
  više
 • 25.09.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (Nar. nov., br. 95/17)
  više
 • 24.09.2017.
  Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 94/17)
  više
 • 24.09.2017.
  Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 94/17)
  više
 • 24.09.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2017. (Nar. nov., br. 94/17)
  više
 • 24.09.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko (Nar. nov., br. 94/17)
  više
 • 19.09.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja... (Nar. nov., br. 93/17)
  više
 • 15.09.2017.
  Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 92/17)
  više
 • 15.09.2017.
  Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (Nar. nov., br. 92/17)
  više
 • 15.09.2017.
  Odluka o porezima Općine Markušica (Nar. nov., br. 92/17)
  više
 • 13.09.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017. (Nar. nov., br. 91/17)
  više
 • 13.09.2017.
  Ispravak Odluke o općinskim porezima općine Trnovec Bartolovečki (Nar. nov., br. 91/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta (Nar. nov., br. 90/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić (Nar. nov., br. 90/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Odluka o porezima Općine Brinje (Nar. nov., br. 89/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Odluka o porezima Grada Imotskog (Nar. nov., br. 89/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Odluka o porezima Općine Tisno (Nar. nov., br. 88/17)
  više
 • 11.09.2017.
  Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema čl. 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih… …(Nar. nov., br. 88/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017. (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017. (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017. (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci (Nar. nov., br. 87/17)
  više
 • 05.09.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec rujan 2017.?
  više
 • 02.09.2017.
  Priopćenje Ministarstva financija u svezi uređenja računovodstvene profesije
  više
 • 30.08.2017.
  Odluka o porezima Grada Omiša (Nar. nov., br. 84/17)
  više
 • 30.08.2017.
  Izmjene i dopune podzakonskih propisa za provedbu Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 82/17)
  više
 • 30.08.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017. (Nar. nov., br. 82/17)
  više
 • 30.08.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Knina (Nar. nov., br. 82/17)
  više
 • 30.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Lipovljani (Nar. nov., br. 82/17)
  više
 • 30.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci (Nar. nov., br. 82/17)
  više
 • 16.08.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017. (Nar. nov., br. 79/17)
  više
 • 16.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik (Nar. nov., br. 79/17)
  više
 • 16.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Lovas (Nar. nov., br. 79/17)
  više
 • 16.08.2017.
  Ispravak Odluke o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 79/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada… …za službenike porezne uprave (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Cerna (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Raša (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 10.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec (Nar. nov., br. 78/17)
  više
 • 08.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj (Nar. nov., br. 77/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Lipika (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Senja (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Visa (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Gundinci (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Ližnjan - Lisignano (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje (Nar. nov., br. 75/17)
  više
 • 03.08.2017.
  Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Grada Buje – Buie (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Grada Čakovca (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Murter - Kornati (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Kloštar Podravski (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Pirovac (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o porezima Općine Marčana (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 01.08.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 74/17)
  više
 • 29.07.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 73/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 73/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Lukač (Nar. nov., br. 73/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca (Nar. nov., br. 73/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Županje (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Mali Bukovec (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Otoka (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 28.07.2017.
  Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 72/17)
  više
 • 21.07.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec srpanj 2017.?
  više
 • 20.07.2017.
  Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Dubrovačko primorje – Slano (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Majur (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Solina (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Selnica (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 20.07.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci (Nar. nov., br. 69/17)
  više
 • 18.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Požege (Nar. nov., br. 68/17)
  više
 • 18.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Klanjca (Nar. nov., br. 68/17)
  više
 • 18.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak (Nar. nov., br. 68/17)
  više
 • 18.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac (Nar. nov., br. 68/17)
  više
 • 17.07.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 67/17)
  više
 • 17.07.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2017. (Nar. nov., br. 67/17)
  više
 • 17.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Ljubešćica (Nar. nov., br. 67/17)
  više
 • 17.07.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Siska (Nar. nov., br. 67/17)
  više
 • 17.07.2017.
  Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (Nar. nov., br. 67/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Daruvara (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Dubrava (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima (Nar. nov., br. 65/17) – Grad Novi Marof
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Petrijevci (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 13.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Borovo (Nar. nov., br. 65/17)
  više
 • 07.07.2017.
  Zatezne kamate od 1.7.2017.
  više
 • 05.07.2017.
  Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine (Nar. nov., br. 63/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Novi Zakon o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima općine Antunovac (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Od 1.7.2017. prirez porezu na dohodak na području grada Bjelovara je 12% (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 04.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Zagvozd (Nar. nov., br. 62/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Gunja (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Kaštela (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Podstrana (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Pisarovina (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o porezima Općine Rakovec (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 02.07.2017.
  Odluka o porezima Grada Zlatara (Nar. nov., br. 61/17)
  više
 • 30.06.2017.
  Anketni upitnik u svezi reguliranja računovodstvene profesije
  više
 • 27.06.2017.
  Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 60/17)
  više
 • 27.06.2017.
  Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Nar. nov., br. 60/17)
  više
 • 27.06.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Pula - Pola (Nar. nov., br. 60/17)
  više
 • 26.06.2017.
  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 59/17)
  više
 • 26.06.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2017. (Nar. nov., br. 59/17)
  više
 • 26.06.2017.
  Odluka o porezima općine Bedenica (Nar. nov., br. 59/17)
  više
 • 26.06.2017.
  Odluka o porezima općine Vrhovine (Nar. nov., br. 59/17)
  više
 • 20.06.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017. (Nar. nov, br. 57/17)
  više
 • 20.06.2017.
  Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 57/17)
  više
 • 19.06.2017.
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika (Nar. nov, br. 57/17)
  više
 • 08.06.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec lipanj 2017.?
  više
 • 06.06.2017.
  Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina (Nar. nov., br. 52/17)
  više
 • 06.06.2017.
  Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. nov., br. 52/17)
  više
 • 06.06.2017.
  Pravilnik o odgovarajućem smještaju (Nar. nov., br. 52/17)
  više
 • 06.06.2017.
  Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu (Nar. nov., br. 52/17)
  više
 • 06.06.2017.
  Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Nar. nov., br. 52/17)
  više
 • 05.06.2017.
  Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 51/17)
  više
 • 05.06.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda (Nar. nov., br. 51/17)
  više
 • 29.05.2017.
  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar. nov., br. 50/17)
  više
 • 29.05.2017.
  Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu (Nar. nov., br. 50/17)
  više
 • 29.05.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina (Nar. nov., br. 50/17)
  više
 • 29.05.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka (Nar. nov., br. 50/17)
  više
 • 25.05.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika (Nar. nov., br. 49/17)
  više
 • 18.05.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grad Lepoglava (Nar. nov., br. 47/17)
  više
 • 18.05.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora (Nar. nov., br. 47/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Izmjene i dopune Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Izmjene i dopune Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Dopuna Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu 4/2017 (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 17.05.2017.
  Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Nar. nov., br. 46/17)
  više
 • 09.05.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 44/17)
  više
 • 09.05.2017.
  Odluka o porezima Općine Jelsa (Nar. nov., br. 44/17)
  više
 • 09.05.2017.
  Odluka o porezima Općine Stupnik (Nar. nov., br. 44/17)
  više
 • 08.05.2017.
  Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva) (Nar. nov., br. 43/17)
  više
 • 08.05.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu (Nar. nov., br. 43/17)
  više
 • 08.05.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu (Nar. nov., br. 43/17)
  više
 • 08.05.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu (Nar. nov., br. 43/17)
  više
 • 08.05.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 43/17)
  više
 • 03.05.2017.
  Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (Nar. nov., br. 42/17)
  više
 • 03.05.2017.
  Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (Nar. nov., br. 42/17)
  više
 • 03.05.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (Nar. nov., br. 42/17)
  više
 • 03.05.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog (Nar. nov., br. 42/17)
  više
 • 03.05.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec svibanj 2017.?
  više
 • 02.05.2017.
  Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o porezima Općine Karojba (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o porezima Grada Pazina (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 02.05.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese (Nar. nov., br. 41/17)
  više
 • 28.04.2017.
  Obrazac za prijavu obveze konsolidacije financijskih izvještaja za 2016.
  više
 • 28.04.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Nar. nov., br. 40/17)
  više
 • 28.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (Nar. nov., br. 40/17)
  više
 • 28.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki (Nar. nov., br. 40/17)
  više
 • 28.04.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2017. (Nar. nov., br. 40/17)
  više
 • 28.04.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 40/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Odluka o porezima Grada Vinkovaca (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 26.04.2017.
  Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 39/17)
  više
 • 21.04.2017.
  Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (Nar. nov., br. 38/17)
  više
 • 21.04.2017.
  Prirez porezu na dohodak na području općine Stara Gradiška plaća se po stopi od 5% (Nar. nov., br. 38/17)
  više
 • 21.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje (Nar. nov., br. 38/17)
  više
 • 21.04.2017.
  Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 37/17)
  više
 • 21.04.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017. (Nar. nov., br. 37/17)
  više
 • 20.04.2017.
  Obavijest za „male obveznike fiskalizacije“ - paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti, o izdavanju računa nakon 1. srpnja 2017. godine
  više
 • 18.04.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim pomagalima (Nar. nov., br. 36/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o porezima Općine Primošten (Nar. nov., br. 36/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Muć (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 18.04.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica (Nar. nov., br. 35/17)
  više
 • 11.04.2017.
  Odluka o porezima Grada Rijeke (Nar. nov., br. 34/17)
  više
 • 11.04.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada (Nar. nov., br. 34/17)
  više
 • 11.04.2017.
  Odluka općinskim porezima Općine Drenovci (Nar. nov., br. 34/17)
  više
 • 10.04.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca (Nar. nov., br. 33/17)
  više
 • 10.04.2017.
  Odluka o lokalnim porezima Grada Dugog Sela (Nar. nov., br. 33/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 32/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Odluka o primicima radnika (Nar. nov., br. 31/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Križ (Nar. nov., br. 31/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Odluka o općinskim porezima Općine Konavle (Nar. nov., br. 31/17)
  više
 • 06.04.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Kutine (Nar. nov., br. 31/17)
  više
 • 04.04.2017.
  Ukinut je Zakon o pravobranitelju za djecu i prestaje važiti 1.8.2017. (Nar. nov., br. 30/17)
  više
 • 04.04.2017.
  Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17)
  više
 • 04.04.2017.
  Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti (Nar. nov., br. 30/17)
  više
 • 03.04.2017.
  Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 29/17)
  više
 • 03.04.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec travanj 2017.?
  više
 • 31.03.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 28/17)
  više
 • 31.03.2017.
  Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Nar. nov., br. 28/17)
  više
 • 31.03.2017.
  Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 28/17)
  više
 • 31.03.2017.
  Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Nar. nov., br. 28/17)
  više
 • 29.03.2017.
  Odluka o porezima grada Svetog Ivana Zeline (Nar. nov., br. 27/17)
  više
 • 29.03.2017.
  Odluka o općinskim porezima općine Ribnik (Nar. nov., br. 27/17)
  više
 • 21.03.2017.
  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 24/17)
  više
 • 21.03.2017.
  Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (Nar. nov., br. 24/17)
  više
 • 21.03.2017.
  Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (Nar. nov., br. 24/17)
  više
 • 20.03.2017.
  Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 23/17)
  više
 • 20.03.2017.
  Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 23/17)
  više
 • 20.03.2017.
  Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017. (Nar. nov., br. 23/17)
  više
 • 16.03.2017.
  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016. (Nar. nov., br. 21/17)
  više
 • 13.03.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 20/17)
  više
 • 13.03.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 20/17)
  više
 • 13.03.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i... ...s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 20/17)
  više
 • 13.03.2017.
  Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada (Nar. nov., br. 20/17)
  više
 • 13.03.2017.
  Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Nar. nov., br. 20/17)
  više
 • 10.03.2017.
  Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Nar. nov., br. 19/17)
  više
 • 10.03.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Nar. nov., br. 19/17)
  više
 • 07.03.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec ožujak 2017.?
  više
 • 03.03.2017.
  Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Nar. nov., br. 18/17)
  više
 • 03.03.2017.
  Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza(Nar. nov., br. 18/17)
  više
 • 03.03.2017.
  Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Nar. nov., br. 18/17)
  više
 • 03.03.2017.
  Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017. (Nar. nov., br. 18/17)
  više
 • 03.03.2017.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017. (Nar. nov., br. 18/17)
  više
 • 28.02.2017.
  Prijava poreza na dobit za 2016.
  više
 • 24.02.2017.
  Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak općine Đurmanec (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 24.02.2017.
  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 24.02.2017.
  Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 24.02.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 24.02.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 24.02.2017.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Nar. nov., br. 16/17)
  više
 • 22.02.2017.
  Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini (Nar. nov., br. 15/17)
  više
 • 17.02.2017.
  Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (Nar. nov., br. 14/17)
  više
 • 17.02.2017.
  Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Nar. nov., br. 14/17)
  više
 • 10.02.2017.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 12/17)
  više
 • 10.02.2017.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 12/17)
  više
 • 10.02.2017.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a (Nar. nov., br. 12/17)
  više
 • 10.02.2017.
  Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (Nar. nov., br. 12/17)
  više
 • 08.02.2017.
  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (Nar. nov., br. 11/17)
  više
 • 06.02.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec veljača 2017.?
  više
 • 06.02.2017.
  Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17)
  više
 • 06.02.2017.
  Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu (Nar. nov., br. 10/17)
  više
 • 06.02.2017.
  Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 10/17)
  više
 • 06.02.2017.
  Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i... ...Vlade RH (Nar. nov., br. 10/17)
  više
 • 01.02.2017.
  Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 8/17)
  više
 • 01.02.2017.
  Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu (Nar. nov., br. 8/17)
  više
 • 31.01.2017.
  Iskazivanje neisplate plaće putem Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2017. godine
  više
 • 20.01.2017.
  Obavijesti Porezne uprave_20010217
  više
 • 16.01.2017.
  Priručnici po sniženim cijenama
  više
 • 13.01.2017.
  Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 13.01.2017.
  Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 13.01.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 13.01.2017.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 13.01.2017.
  Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 13.01.2017.
  Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (Nar. nov., br. 3/17)
  više
 • 11.01.2017.
  Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017.
  više
 • 10.01.2017.
  Korelacijske tablice za 2017.
  više
 • 10.01.2017.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec siječanj 2017.?
  više
 • 09.01.2017.
  Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 2/17)
  više
 • 09.01.2017.
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 2/17)
  više
 • 09.01.2017.
  Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu (Nar. nov., br. 2/17)
  više
 • 09.01.2017.
  Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (Nar. nov., br. 2/17)
  više
 • 09.01.2017.
  Program polaganja ispita za poreznog savjetnika (Nar. nov., br. 2/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o trošarinama (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima... ...načinu plaćanja paušalnog poreza (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije... ... (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne samouprave (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja... ...naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (Nar. nov., br. 1/17)
  više
 • 04.01.2017.
  Pravilnik o priređivanju zabavnih igara (Nar. nov., br. 1/17)
  više