Lista aktivnih seminara i treninga

 • 01TRENING: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
  GRUPA POPUNJENA: Zagreb, 23. - 27. listopada 2017., Hotel Central, Branimirova 3 NOVI TERMIN: Zagreb, 20. - 24. studenoga 2017., Hotel Central, Branimirova 3
  više
 • 02SEMINAR: Pripreme za kraj 2017. godine
  Zadar, 23.10.2017.; Rijeka, 23.10.2017.; Šibenik, 24.10.2017.; Pula, 24.10.2017.; Dubrovnik, 25.10.2017.; Varaždin, 25.10.2017.; Split, 26.10.2017.; Osijek, 26.10.2017.; Bjelovar, 27.10.2017.; Zagreb, 27.10.2017.;
  više
 • 03PRAKTIKUM: Redovito usavršavanje u području javne nabave - Planiranje nabave za 2018. i Pravna zaštita i pregled prakse DKOM-a
  Zagreb, 9.11.2017. (četvrtak); Osijek, 13.11.2017. (ponedjeljak); Rijeka, 15.11.2017. (srijeda); Split, 16.11.2017. (četvrtak)
  više
 • 04PRAKTIKUM: Računovodstvo prihoda i rashoda
  Zagreb, 16. studenoga (četvrtak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)
  više
 • 05SEMINAR: NOVI Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  Zagreb, 17. studenoga 2017. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2
  više
 • 06SEMINAR: Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji: AKTUALNOSTI I PRIPREME ZA KRAJ 2017.
  Opatija, 27. i 28. studeni 2017. (ponedjeljak i utorak), Hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6
  više

Jedna od ključnih djelatnosti TEB-a su savjetovanja i seminari.

Seminari i praktikumi za trgovačka društva, uključujući i banke, te proračun i proračunske korisnike uključujući zdravstvo i školstvo, održavaju se u Zagrebu, a kako bi olakšali i pojeftinili dolazak klijentima TEB-a koji posluju diljem Hrvatske, ove stručne skupove organiziramo i u Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Požegi, Puli, Opatiji, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku…

Redoviti seminari održavaju se svake godine pod okvirnim nazivom:

 • pripreme za izradu godišnjih financijskih izvješća i poreznih prijava za trgovačka društva i proračun
 • sastavljanje godišnjih poreznih prijava i godišnjih financijskih izvješća za trgovačka društva i proračun
 • sastavljanje polugodišnjih i privremenih financijskih izvješća za trgovačka društva i proračun
 • vanjsko trgovinsko, carinsko i devizno poslovanje
 • poslovanje banaka
 • poslovanje trgovačkih društava itd.

Osim toga, TEB održava seminare nakon donošenja novih i nakon izmjena postojećih propisa s brojnih područja, kao što su:

 • računovodstvo
 • porezi
 • radno zakonodavstvo
 • kolektivni ugovori
 • trgovačko pravo
 • naplata tražbina
 • zaštita potrošača i dr.

Vrhunski TEB-ovi predavači i stručnjaci na jednostavan i lako razumljiv način ističu sve bitne aspekte teme, a na koncu odgovaraju na pisane i usmene upite klijenata. Osim toga, teme su potanko obrađene i u pisanom materijalu. Radi velikog odaziva klijenata na seminare i praktikume TEB-a, visina naknade za ovu kvalitetu usluge je popularna. Stoga je upravo po seminarima TEB možda i najpoznatiji u javnosti.

TEB-seminar-(9).jpg