AKTUALNOSTI U DJELATNOSTI TRGOVINE

Prijavite se

Cilj seminara je trgovce i druge pravne i fizičke osobe koje prodaju svoje proizvode na tržištu, te njihove računovođe, upoznati i podsjetiti na obveze i uvjete koje moraju ispunjavati u obavljanju trgovine sukladno propisima iz područja trgovine, zaštite potrošača i poreza, te obveze izvještavanja i plaćanja naknada za ambalažu, električnu i elektroničku opremu te druge vrste otpada.

 

Vrijeme održavanja: 8. prosinca (petak) 2017.

Mjesto održavanja: Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

 

Program:

1. Obveze trgovca, uvoznika, stjecatelja, proizvođača i drugih osoba kod nabave i stavljanja proizvoda na tržište RH

 • popunjavanje i dostavljanje obrazaca za prijavu podataka o uvozu/proizvodnji/unosu proizvoda na tržište RH
 • način obračuna naknada za posebne kategorije otpada

2. Obveze trgovca kod preuzimanja

 • električne i elektroničke opreme
 • ambalaže
 • akumulatora i baterija
 • drugih posebnih kategorija otpada

3. Uvjeti i način obavljanja trgovine

 • tko i pod kojim uvjetima može obavljati trgovinu
 • prigodna prodaja, pokretna prodaja i prodaja na daljinu
 • posebnosti Internet trgovine
 • obveze i zabrane u djelatnosti trgovine
 • prodaja robe ispod nabavne cijene i nepošteno trgovanje

4. Zaštita potrošača

 • obveza isticanja prodajnih uvjeta i cijena
 • akcije, sezonska sniženja, popusti i dr. posebni oblici prodaje
 • obveza isplata kamata kod predujma
 • prigovor potrošača - obveze trgovca
 • odgovornost trgovca za nedostatke na proizvodu i ispravnost proizvoda u jamstvenom roku
 • reklamacije, zamjena proizvoda i povrat novca

5. Označavanje proizvoda

 • odgovornost za označavanje
 • označavanje neprehrambenih proizvoda
 • označavanje hrane

6. Inspekcijski nadzor u trgovini

7.  Računovodstveni i porezni aspekt trgovine na malo

 • obvezne poslovne knjige i evidencije u trgovini na malo
 • obveza izdavanje računa i oblici naplate
 • povrat poreza osobama iz trećih zemalja
 • radno vrijeme i fiskalizacija kod internet trgovine, prodaje na otvorenom i drugim oblicima prodaje
 • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom u trgovini
 • postupanje s manjkom iznad dopuštenog
 • uzorci, pokloni, promidžba i reprezentacija

 

Predavači:

Zvonimir Majić, savjetnik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sanja Pokupec Lepanović, voditeljica Službe za obračun i  naplatu naknada

Darko Marečić, stručnjak s više od 25 godina iskustva na inspektorskim poslovima u području trgovine i drugih gospodarskih djelatnosti

Irena Slovinac, TEB Zagreb

Pisani materijal: Preslike prezentacija predavača.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Pogodnosti:

 • Za pretplatnike FIP-a, PTP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2017. podmirena.
 • Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se