AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja:

 • Split, 21.3.2018. (srijeda), Hotel Park, Hatzeov perivoj 3
 • Zadar, 22.3.2018. (četvrtak), Hotel Kolovare, B. Peričića 23
 • Varaždin, 23.3.2018. (petak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Rijeka, 26.3.2018. (ponedjeljak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Zagreb, 27.3.2018. (utorak), Hotel International Zagreb, Miramarska cesta 24
 • Osijek, 28.3.2018. (srijeda), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Bjelovar, 29.3.2018. (četvrtak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1
 • Početak u svim gradovima u 9,30 sati
  Prijam
  od 9,00 sati

 

Program seminara:

Računovodstvene i druge aktualnosti

1. Primjena izmijenjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

▪        Nove obvezne analitičke evidencije
▪        Dopuna Računskog plana
▪        Obvezan ispravak vrijednosti potraživanja
▪        Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnosti
▪        Novosti kod priznavanja prihoda od pomoći temeljem EU prijenosa

2. Podsjetnik na tromjesečno financijsko  izvještavanje

▪        Rokovi i obveznici

3. Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2017.

▪        Na koji način sastaviti odluku o rasporedu rezultata (što treba navesti u odluci)?
▪        Kako utvrditi koji viškovi prihoda i primitaka se mogu (i na koji način) koristiti u 2018. godini?
▪        Kako utvrditi manjkove i na koji ih način pokriti u 2018. godini?
▪        Knjiženje odluka o rasporedu rezultata
▪        Uključenje viškova/manjkova prihoda u ovogodišnji financijski plan/proračun • Obveza uravnoteženja • Mogućnost sukcesivnog uključivanja manjkova

 

Radni odnosi i druge aktualnosti

4. Ostvarivanje, određivanje i korištenje godišnjeg odmora kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a

▪       Najkraće trajanje
▪       Stjecanje prava na puni godišnji odmor
▪       Korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2017.
▪       Raspored (plan) korištenja godišnjih odmora za 2018.
▪       Obavijest o korištenju godišnjeg odmora
▪       Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
▪       Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
▪       Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
▪       Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
▪       Bolovanje za vrijeme godišnjeg odmora
▪       Ostale obveze poslodavca

5. Nove obveze za zaštitu osobnih podataka (GDPR) kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a

▪       Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka od 25.5.2018.
▪       Voditelj obrade i izvršitelj obrade
▪       Službenik za zaštitu osobnih podataka
▪       Sigurnost obrade
▪       Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
▪       Prava ispitanika
▪       Neovisna nadzorna tijela
▪       Načela obrade osobnih podataka - Opća uredba
▪       Sankcije u slučaju neprimjenjivanja

6. Odgovori na pitanja

 

 

Predavačice:

TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

 

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

 

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se