DVODNEVNI SEMINAR U OPATIJI – IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. I POREZNE AKTUALNOSTI U 2018.

Prijavite se
 • Mjesto održavanja: Opatija, 29. i 30.1.2018. (ponedjeljak i utorak), Hotel 4 opatijska cvijeta,
  Ul. Viktora cara Emina 6, Conference Park 25/7 - 1. kat
 • Početak (oba dana): u 9,30 sati
  Prijam od 9,00 sati

 

Program:

I. DAN - GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK I DOBIT ZA 2017., POREZNE AKTUALNOSTI U 2018.

1. Godišnji obračun poreza na dohodak za 2017.
2. Godišnji obračun doprinosa, članarina i renti
3. Godišnji obračun poreza na dobit i popunjavanje PD obrasca za 2017.
4. Izrada PD IPO Obrasca
5. PDV u 2018.
6. Priznavanje troškova i podjela pretporeza za osobne automobile
7. Aktualnosti uz porez na dohodak i joppd u 2018.
8. Ostale porezne aktualnosti u 2018.
9. Odgovori na pitanja (teme prvog dana)

 

II. DAN - SASTAVLJANJE GFI ZA 2017., PODJELA DOBITI i POKRIĆE GUBITKA

1. GFI za 2017.

- vrste i obveznici sastavljanja godišnjih financijskih i poslovnih izvještaja
- propisana dokumentacija koja se uz GFI dostavlja u Finu i za javnu objavu
- financijski izvještaji za potrebe statistike
- potpisivanje izvještaja i dokumentacije, odgovornost za GFI
- rokovi i načini dostave GFI-a i druge dokumentacije u Finu

2. Utvrđivanje financijskog rezultata

- razlike između računovodstvenog i poreznog gubitka

3. Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka

- odgođeni prihodi i troškovi budućeg razdoblja
- iskazivanje transakcija u stranoj valuti
- klasifikacija dugoročnih i kratkoročnih obveza/potraživanja
- iskazivanje transakcija s poduzetnicima unutar grupe i društvima povezanim sudjelujućim interesima i dr.

4. Što obvezno treba navesti u bilješkama?

5. Podjela dobiti i pokriće gubitka, isplata dividende u j.d.o.o.-u. d.o.o.-u i d.d.-u

6. Održavanje godišnje skupštine u j.d.o.o.-u. d.o.o.-u i d.d.-u i izrada potrebnih odluka

7. Odgovori na pitanja (teme drugog dana)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar obuhvaća pisani materijal, blok, olovku i topli napitak za vrijeme stanke (prvi i drugi dan) i dr., a iznosi 1.000 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 900 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 900 kn (s PDV-om).

Sudionici samo jednog dana seminara plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 (s PDV-om) kn po polazniku.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

 

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Smještaj:

Troškove boravka i smještaja sudionici plaćaju hotelu.

Molimo vas da smještaj na TEB-ovom seminaru u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji u terminu 29.-30.01.2018., rezervirate na tel: 051/278-007, mailom:info@milenijhotel.hr ili putem prijave web stranici Milenij hotela na slijedećim linkovima:

(28.-30.01.2018.)
IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. I POREZNE AKTUALNOSTI U 2018.

(28.-29.01.2018.)
IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. I POREZNE AKTUALNOSTI U 2018.

(29.-30.01.2018.)
IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2017. I POREZNE AKTUALNOSTI U 2018.

Da biste ostvarili povlaštenu cijenu smještaja za sudionike TEB-ovog seminara, kod telefonske rezervacije i rezervacije e-mailom pozovite se na TEB, a u slučaju rezervacije putem navedenih linkova odaberite željeni datum dolaska i odlaska.

Smještaj treba rezervirati najkasnije do 26.01.2018.

Cijene, po osobi i danu, za polaznike TEB-ovog seminara, izražene u kn:

Ville BEGONIA / MAGNOLIA *** standard sobe

1/2 (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 392,00 kn
 • Polupansion 434,00 kn


1/1 (jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje s doručkom 564,00 kn
 • Polupansion 606,00 kn

 

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi i danu.

U slučaju bilo kakvih poteškoća kod rezerviranja smještaja i za sve druge informacije o seminaru informirajte se u TEB-u, na tel. 01/4571-640.

Prijavite se