IZMJENE POREZNIH PROPISA - ZA PODUZETNIKE, PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 • Bjelovar, 13.12.2017. (srijeda), Veleučilište u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 4
 • Dubrovnik, 13.12.2017. (srijeda), Hotel Lero, Ul. Iva Vojnovića 14
 • Zagreb, 14.12.2017. (četvrtak), Hotel International Zagreb, Miramarska cesta 24
 • Šibenik, 14.12.2017. (četvrtak), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
 • Osijek, 15.12.2017. (petak), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Varaždin, 15.12.2017. (petak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Rijeka, 18.12.2017. (ponedjeljak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Split, 18.12.2017. (ponedjeljak), Županijska komora Split - HGK, Trumbićeva obala 4
 • Pula, 19.12.2017. (utorak), Park Plaza Histria Pula, Verudela 17
 • Zadar, 19.12.2017. (utorak), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14

 

Početak u svim mjestima: u 9,30 sati; Prijam: od 9,00 sati

Očekivani završetak: oko 13,30 satiProgram:

I.  POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI - NOVOSTI

1. Povećanje minimalne plaće u 2018. i nove pogodnosti za poslodavce

2. Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

(povećani iznos neoporezivog primitka - dara u naravi, izmjene uz isplatu dnevnica i terenskog dodatka, terenski rad kod državnih i javnih službenika, osigurana prehrana, pravo na inozemnu dnevnicu, pogodnosti za zapošljavanje stalnih sezonskih radnika, raskid radnog odnosa i PK, osobni odbitak za nepuno radno vrijeme i kod zaposlenih umirovljenika, izmjene obrazaca: IP, Potvrda, DNR,  izmjena obrasca INO-DOH, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i dr.)

3. Nove zakonske odredbe u 2018.

(uzdržavana djeca / članovi uže obitelji, elektronička porezna kartica, godišnji / konačni dohodak za 2017., isplata prigodnih nagrada u prosincu)

4. Nove osnovice za obračun doprinosa za 2018.

(najniža mjesečna, najviša mjesečna i godišnja osnovica, obračun doprinosa članovima uprave, obračun doprinosa obrtnika i slobodnih zanimanja)II. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - NOVOSTI

1. Nove izmjene Pravilnika o PDV-u

(nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti kada građevinske usluge obavljaju strani porezni obveznici,  oporezivanje predujmova s inozemnim poreznim obveznicima, evidentiranje nabave osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u Obrascu PDV i dr.)

2. Novi prag za ulazak u sustav PDV-a od 1.1.2018.

(povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, obvezni i dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a i izlazak iz sustava PDV-a, ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe kod ulaska / izlaska iz sustava PDV-a, sve od 1.1.2018.)

3. Primjena obračunske kategorije plaćanja PDV-a pri uvozu strojeva i opreme od 1.1.2018.

4. Sastavljanje prijave PDV-a za posljednje obračunsko razdoblje 2017.

III. NOVI NAČIN OPOREZIVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA OD 1.1.2018.

(odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, porezno priznavanje troškova korištenja, načini utvrđivanja plaće u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe i obveza vođenja evidencije o prijeđenim kilometrima, primjeri knjiženja nabave i primjeri knjiženja troškova amortizacije, najmova te ostalih troškova korištenja - gorivo, servis, održavanje i dr. -  osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, sve od 1.1.2018.)

IV. IZMJENE ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

(novi način oporezivanja stjecanja rabljenih motornih vozila u RH od 1.1.2018.)

V. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed i iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).


Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, ako je obveza za 2017. podmirena;
 • jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.


Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizaciju će biti moguće uplatiti na TEB-voj recepciji prije ulaza u dvoranu, ako bude mjesta. Broj polaznika je ograničen, pa molimo da svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara. U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se