NOVOSTI I AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE

Prijavite se

-  promjene u oporezivanju sredstava za osobni prijevoz
-  obveze uz zaštitu osobnih podataka
-  računovodstvo i porezi

 

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 • Dubrovnik, 21.3.2018. (srijeda), Hotel Lero, Ul. Iva Vojnovića 14
 • Varaždin, 21.3.2018. (srijeda), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Split, 22.3.2018. (četvrtak), Atrium Hotel Split, Ul. Domovinskog rata 49
 • Rijeka, 22.3.2018. (četvrtak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Zagreb, 23.3.2018. (petak), Hotel Sheraton Zagreb, Ul. kneza Borne 2
 • Pula, 23.3.2018. (petak), Hotel Histria, Verudela 17
 • Bjelovar, 26.3.2018. (ponedjeljak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1
 • Šibenik, 26.3.2018. (ponedjeljak), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
 • Osijek, 27.3.2018. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Zadar, 27.3.2018. (utorak), Hotel Kolovare, B. Peričića 23
 • Početak: (u svim mjestima) u 9,30 sati
  Prijam:
  od 8.45 sati

 

Program:

1. GFI za 2017. i računovodstvene aktualnosti

- vrste i obveznici sastavljanja GFI-a, statistike i drugih izvješća
- potpisivanje izvještaja i dokumentacije, odgovornost za GFI
- rokovi dostave u Finu
- podjela dobiti i pokriće gubitka
- obvezno održavanje skupštine u j.d.o.o.-u., d.o.o.-u i d.d.-u
- NOVOSTI oko licenciranja računovođa i dr.

2. NOVOSTI kod oporezivanja nabave i korištenja osobnih automobila od 1.1.2018.

- novi pristup oporezivanju sredstava za osobni prijevoz
- odbitak pretporeza pri nabavi i korištenju sredstava za osobni prijevoz
- porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila (amortizacija, gorivo, održavanje i dr.)
- utvrđivanje primitaka u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe

3. Obračun poreza na dobit za 2017. i aktualnosti za 2018.

- IZMJENE Pravilnika o porezu na dobit - primjena u postupku podnošenja Obrasca PD za 2017.
- prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (Obrazac PD-NN)
- mogućnost paušalnog  oporezivanja u sustavu poreza na dobit
- NOVI obrasci poreznih prijava i primjena novih poreznih stopa u 2017.
- porezno (ne)priznati rashodi, dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2017.
- porezni tretman kamata s povezanim osobama u 2017. i 2018.
- državne potpore koje smanjuju poreznu osnovicu i porezni poticaji temeljem ulaganja
- prijenos poreznih gubitaka
- PROMJENE u načinu korištenja poreznih olakšica
- izračun predujmova poreza na dobit za 2018.
- obvezni prilozi uz Obrazac PD za 2017.

4. Napomene uz izradu PD IPO Obrasca

- utvrđivanje povezanih osoba za potrebe Obrasca PD-IPO
- primjeri poslovnih događaja s povezanim osobama i popunjavanje Obrasca PD-IPO

5. PDV u 2018.

- obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu dobara - novi Pravilnik od 1.1.2018.
- primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a pri prodaji sredstava za osobni prijevoz
- upisivanje podataka o nabavi sredstava za osobni prijevoz u Obrascu PDV od 1.1.2018.
- ostale novine kod oporezivanja PDV-om od 1.1.2018.

6. Aktualnosti uz porez na dohodak i JOPPD u 2018.

- minimalna plaća - kada se može umanjiti osnovica za plaćanje doprinosa?
- raskid radnog odnosa i priznavanje osobnog odbitka
- oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću i JOPPD
- osobe na stručnom osposobljavanju: obračun obveza, JOPPD, neoporezivi primici
- neke specifičnosti kod neoporezivih primitaka (troškovi prijevoza, jubilarne nagrade, voda i napitci, troškovi smještaja i prehrane za sezonske poslove i dr.)
- službena putovanja i obračuni dnevnica
- isplata dividendi i udjela u dobiti: iskazivanje u JOPPD
- isplata drugih dohodaka u ili iz inozemstva

7. Obveze poduzetnika uz zaštitu osobnih podataka od 25.5.2018.

- obveznici i rokovi primjene
- obveze poduzetnika i sankcije

8. Odgovori na pitanja

 

Predavači:  TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena;
 • jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena.

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijaviti se možete putem web prijavnice, ili na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Prijavite se