OBVEZE PREMA NOVOM ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Prijavite se

Mjesto održavanja: Zagreb, 11.12.2017. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel

Vrijeme održavanja: Početak u 9,30 sati; prijam od  8,45 sati


Polaznici će dobiti potvrdu da su obavili stručno osposobljavanje propisano čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma


Edukacija je namijenjena trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju:

- bankarske i mjenjačke poslove,

- računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,

- revizorske usluge,

- odvjetničke i javnobilježničke usluge,

- poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

 

CILJ OSPOSOBLJAVANJA JE UPOZNATI POLAZNIKE  SA NAJVAŽNIJIM ODREDBAMA NOVOG ZAKONA I NOVIM OBVEZAMA OD 1.1.2018.

 

Program:

1.  Najvažnije novosti iz Zakona

- utvrđivanje stvarnog vlasništva i upis u Registar stvarnih vlasnika
- stroži režim gotovinskih plaćanja
- promjene u kategoriji politički izloženih osoba   osoba i dr.

2.  Nove obveze u području procjena rizika i dubinske analize

3.  Novosti kod politika, kontrola i postupaka za umanjenje rizika

4.  Rokovi primjene i prijelazno razdoblje  usklađivanja

5.  Odredbe Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava, s osvrtom na Smjernice EU u skladu s člankom 25. Uredbe, o mjerama koje bi pružatelji platnih usluga trebali poduzeti kako bi otkrili informacije o platitelju ili primatelju plaćanja koje nedostaju ili su nepotpune te o postupcima nakon toga

6.  Sažetak Smjernica (EU) o čimbenicima rizika, s osvrtom na neke segmente pružanja usluga financijskog sektora

7.  Pitanja i odgovori

 

Predavači:

-  mr. sc. Slavica Pezer Blečić, predstojnica Financijskog inspektorata
-  mr. sc. Marcela Kir, glavna savjetnica, Sektor platnog prometa, HNB

Pisani materijal:

Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na stručnom osposobljavanju s uključenim PDV-om, materijalom i priborom za pisanje, te toplim napitkom za vrijeme stanke iznosi po polazniku 800,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (sa PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • Za pretplatnike FIP-a i sudionike koji s TEB-om imaju zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2017. podmirena;

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju stručnog osposobljavanja.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza stručnog osposobljavanja, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.

Prijavite se