POREZI OD 1.1.2018., POREZNE PRIJAVE I GFI ZA 2017. ZA PODUZETNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 • Dubrovnik, 8.1.2018. (ponedjeljak), Hotel Lero, Ul. Iva Vojnovića 14
 • Split, 9.1.2018. (utorak), Županijska komora Split - HGK, Trumbićeva obala 4
 • Rijeka, 9.1.2018. (utorak), Sveučilišna knjižnica, Dolac 1
 • Šibenik, 10.1. 2018. (srijeda), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
 • Pula, 10.1. 2018. (srijeda), Županijska komora Pula - HGK, Carrarina ul. 5
 • Zadar, 11.1. 2018. (četvrtak), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14
 • Varaždin, 11.1. 2018. (četvrtak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Bjelovar, 12.1. 2018. (petak), Veleučilište u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 4
 • Zagreb, 12.1. 2018. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
 • Osijek, 15.1. 2018. (ponedjeljak), Hotel Osijek, Šamačka 4

 

Početak u svim mjestima u 9,30 sati

Prijam od 9,00 sati

 

Program:

1. Obračun plaće od 1.1.2018. i primjena izmijenjenog Pravilnika o porezu na dohodak

2. Minimalna plaća od 1.1.2018.

3. Novosti kod obračuna doprinosa, članarina i renti od 1.1.2018.

4. Izmjene Pravilnika o PDV-u od 1.1.2018.

5. Oporezivanje automobila i dr. od 1.1.2018.

6. Godišnji obračun poreza na dohodak za 2017.

7. Godišnji obračun doprinosa, članarina i renti za 2017.

8. Zadnja prijava PDV-a za 2017.

9. Obračun poreza na dobit za 2017.

10. Vrste GFI za 2017., obveznici izrade i rokovi za javnu objavu

11. Odgovori na pitanja polaznika seminara

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar obuhvaća pisani materijal, blok, olovku i topli napitak za vrijeme stanke i iznosi 600 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

 

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se