PRIMJENA NOVOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Prijavite se
  • Zagreb, 26.1.2018. (petak), Hotel International, Miramarska cesta 24
  • Početak u 9,30 sati, prijam od 8,45 sati

 

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2018. godinu obavili stručno osposobljavanje propisano čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

Izobrazba je namijenjena trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju:

- bankarske i mjenjačke poslove,

- računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,

- revizorske usluge,

- odvjetničke i javnobilježničke usluge,

- poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

 

CILJ OSPOSOBLJAVANJA JE UPOZNAVANJE POLAZNIKA S ODREDBAMA NOVOG ZAKONA, KAKO BI SE  OLAKŠALA NJEGOVA PRIMJENA OD 1.1.2018.

 

Program:

1. Sustav sprječavanja pranja novca/financiranja terorizma u RH

2. Obveznici u provedbi novoga Zakona i učinci stupanja novoga Zakona na snagu

3. Osnivanje, ustroj i vođenje Registra stvarnih vlasnika

4. Obveza i rokovi obavještavanja Ureda o transakcijama

5. Tipologije pranja novca -  slučajevi pranja novca

6. Nove obveze u području procjene rizika

7. Mjere dubinske analize

8. Novosti kod politika, kontrola i postupaka za umanjenje rizika

9. Stroži režim gotovinskih plaćanja

10. Promjene u kategoriji politički izloženih osoba

11. Organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba

12. Nadzor nad obveznicima primjene Zakona

13. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe

 

Predavači:

- Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

- mr. sc. Slavica Pezer Blečić, ravnateljica Financijskog inspektorata

 

Pisani materijal:

1) Knjiga "Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma" s tekstom novog Zakona i  komentarom svih odredbi s uputama za primjenu (autori: Ivica Maros, Ante Biluš, Tomislav Sertić, 260 str., studeni 2017.)  i

2) radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na stručnom osposobljavanju s uključenim PDV-om, pisanim materijalom (knjiga i slajdovi), priborom za pisanje (blok i olovka) i toplim napitkom za vrijeme stanke iznosi po polazniku 800,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (sa PDV-om).

 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • Za pretplatnike FIP-a i sudionike koji s TEB-om imaju zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena;

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju stručnog osposobljavanja.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza stručnog osposobljavanja, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja

Prijavite se