PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI-A I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Prijavite se

- izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o PDV-u


 • Mjesto održavanja: Zagreb, 14.12.2017., (četvrtak), Sheraton Zagreb Hotel
 • Vrijeme održavanja: Početak u 9,30 sati; Prijam od 9,00 sati

 

Program seminara:

1. Porezne novosti i aktualnosti

 • Dohodak i doprinosi

- Povećanje minimalne plaće od 1.1.2018. i nove pogodnosti
- Nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (povećani iznos neoporezivog primitka - dara u naravi, izmjene uz isplatu dnevnica, porezna kartica, izmjene obrazaca i dr.)
- Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2017.
- Promjene u uzdržavanim osobama od 1.1.2018.
- Isplata prigodnih nagrada
- Nove osnovice za obračun doprinosa za 2018.
- Dostavljanje obrazaca i evidencija

 • Porez na dodanu vrijednost

- Sastavljanje porezne prijave za posljednje razdoblje oporezivanja u 2017.
- Izlazak iz sustava PDV-a
- Podjela i ispravak pretporeza
- Ulazak u sustav PDV-a s 1.1.2018.
- Novine u oporezivanju od 1.1.2018.

 • Porez na dobit

- Obračun poreza na dobit za 2017.
- Nove stope poreza na dobit
- Utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu, obveza vođenja evidencije i izvještavanja
- Izmjene u priznavanju porezno (ne)priznatih rashoda za 2017.
- Troškovi osobnih automobila od 1.1.2018.

2. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

- Obveza godišnjeg popisa i rokovi
- Zadaci popisnih povjerenstava (Što se i na koji način popisuje? ▪ Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu ▪ Utvrđivanje popisnih razlika)
- Odluka o rezultatima popisa
- Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪  Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

 

3. Izrada financijskog plana neprofitne organizacije za 2018.

 • Obveznici i rokovi izrade financijskog plana
 • Obvezan sadržaj financijskog plana ▪ Preneseni viškovi i manjkovi u financijskom planu
 • Izmjene i dopune financijskog plana
 • Praćenje izvršavanja financijskog plana

 

4. Odgovori na pitanja

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo (Ministarstvo financija)
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Nikolina Bičanić (TEB-ove savjetnice)

 

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

 • jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena;
 • pretplatnici FIP-a te drugi i svaki sljedeći sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2017. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se