RAČUNOVODSTVO PRIHODA I RASHODA

Prijavite se

Datum održavanja: 16.2.2018. (petak)

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak u 9,00 sati (prijem sudionika od 8,30 sati)

 

Program:

1. Načela priznavanja prihoda i rashoda

›  definicije i priznavanje prihoda i rashoda
›  klasifikacija i razgraničenje troškova i rashoda
›  klasifikacija prihoda

2. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga

›  priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
›  prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
›  prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
›  odgođeno priznavanje prihoda
›  naknadni rabati, popusti, casa sconto i sl.

3. Ostali poslovni prihodi

›  naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
›  državne potpore
›  ukidanje dugoročnih rezervacija
›  prestanak obveza
›  ostali poslovni prihodi

4.  Ostali poslovni rashodi

›  troškovi amortizacije
›  vrijednosna usklađenja (DMI, zaliha, potraživanja)
›  troškovi rezerviranja
›  odgođeno priznavanje troškova

5. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini

›  klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
›  zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
›  otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
›  kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.

6. Financijski prihodi i rashodi

›  prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
›  prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
›  rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
›  nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
›  nerealizirani rashodi (gubici)

7. Klasifikacija i iskazivanje prihoda troškova i rashoda u RDG-u

›  struktura prihoda i rashoda u RDG
›  prihodi s poduzetnicima unutar grupe
›  prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
›  priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
›  razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
›  isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

8. Porezni tretman prihoda i rashoda

›  temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
›  trajno neoporezivi prihodi
›  trajno porezno nepriznati rashodi
›  privremeno porezno nepriznati rashodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice
›  neoporezivi prihodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Prezentacije predavača i Upute za sastavljanje računa dobiti i gubitka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje materijal s preslikama prezentacija predavača, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Pogodnosti:

  • Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).
  • Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se