RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVAČKE ROBE

Prijavite se

(dvodnevni praktikum s mogućnošću sudjelovanja samo jedan dan)

 

Vrijeme održavanja:

 • 12. travnja 2018. (četvrtak) - Računovodstvo proizvodnje
 • 13. travnja 2018. (petak) - Računovodstvo trgovačke robe

Trajanje praktikuma (1. i 2. dan): od 9 do 15,30 h (prijam od 8,15 h).

Mjesto održavanja: Hotel Palace, Zagreb, Trg J.J. Strossmayera 10


Trening je namijenjen:

› voditeljima računovodstva i knjigovođama
› osobama koje vode ili namjeravaju ustrojiti proizvodnju i robno knjigovodstvo
› osobama koje rade u nabavi, prodaji, proizvodnji
› programerima
› revizorima
› proračunskim korisnicima te
› svima koji upravljaju zalihama

 

I. dan: Proizvodnja

1. Zalihe sirovine i materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha u proizvodnji
 • Priznavanje, mjerenje, troškovi konverzije, fiksni i varijabilni OTP
 • Što o zalihama materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda treba objaviti u financijskim izvještajima?

2. Sirovine i materijal (rad na praktičnim primjerima)

 • Nabava, skladištenje i utrošak
 • Metode i tehnike mjerenja i obračunavanja troška

3. Proizvodnja (rad na praktičnim primjerima)

 • Raspored i obračun troškova u proizvodnji - po nositeljima i mjestima troška
 • Metode obračuna proizvodnje - po radnom nalogu i u procesnoj proizvodnji
 • Metoda standardnog troška
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Iskazivanje proizvodnih troškova u financijskim izvještajima

4. Gotovi proizvodi (rad na praktičnim primjerima)

 • Kalkulacije, uskladištenje i prodaja gotovih proizvoda
 • Uporaba vlastitih proizvoda u poslovne svrhe

5. Računovodstvo poljoprivredne proizvodnje

 • Primjena HSFI-17/MRS-a 41 - Poljoprivreda
 • Specifičnosti priznavanje i vrednovanja biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
 • Obračun jednogodišnje i višegodišnje proizvodnje

6. Podjela certifikata za prvi dan


II dan: Zalihe trgovačke robe

1. Zalihe trgovačke robe

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha robe
 • Priznavanje, mjerenje, trošak nabave i neto utrživa vrijednost
 • Što o zalihama trgovačke robe treba objaviti u financijskim izvještajima?

2. Usluge prijevoza pri nabavi robe (rad na praktičnim primjerima)

 • uključivanje troškova prijevoza u carinsku vrijednost robe
 • PDV na usluge prijevoza kod stjecanja robe

3. Trgovačka roba (rad na praktičnim primjerima)

 • Nabava, skladištenje i prodaja robe
 • Kalkulacije u trgovini
 • Metode za obračun utroška zaliha i utjecaj na poslovni rezultat
 • Trgovina na veliko i malo
 • Popusti i odobrenja
 • Prodaja robe u tranzitu

4. Porezni aspekt upravljanja zalihama trgovačke robe (rad na praktičnim primjerima)

 • Porezno dopušteni kalo, rastep, kvar i lom u trgovini
 • Zastarjele i nekurentne zalihe robe
 • Porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis robe
 • Izuzimanje robe za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika
 • Mogućnost isplate dobiti u robi

5. Podjela certifikata

 

Predavači:

TEB-ovi savjetnici Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Način rada:

Rad na praktičnim primjerima uz odgovaranje na pitanja sudionika za vrijeme (i nakon) predavanja. Po završenom praktikumu svaki sudionik dobiva TEB-ov certifikat.

Kotizacija:

Naknada za praktikum u trajanju dva dana iznosi 1.500,00 kn (s uključenim PDV-om) po sudioniku, a uključuje TEB-ov priručnik "Računovodstvo zaliha", blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.

Sudionici mogu prisustvovati praktikumu samo jedan dan ovisno o području koje ih zanima (proizvodnja ili trgovina). Cijena praktikuma za jedan dan (s uključenim PDV-om) iznosi 800,00 kn po sudioniku, a uključuje priručnik, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja, koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za dvodnevni praktikum u iznosu od 1.400,00 kn (s PDV-om), a za jednodnevni praktikum 750,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Prijavite se