REDOVITO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – JAVNA NABAVA INŽENJERSKIH USLUGA I GRAĐEVINSKIH RADOVA…

Prijavite se

-   Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) programi usavršavanja odobreni su od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za politiku javne nabave
(Ev. broj programa usavršavanja: 2017-0389).

-   Pojedino usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.

-   Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.

-   Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

-   Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (Ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

 

Javna nabava inženjerskih usluga i građevinskih radova u kontekstu projekata financiranih iz europskih fondova

Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova, priprema projektno-tehničke dokumentacije

Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora

 

  • Mjesto održavanja: Zagreb, 10. siječnja 2018. (srijeda), Sheraton Zagreb hotel, Ul. kneza Borne 2
  • Početak usavršavanja: u 9,15 (prijam sudionika od 8,30)
  • Završetak usavršavanja: u 16,45
  • stanka za kavu: od 11,30 do 12,00
    stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

 

Program:

Javna nabava inženjerskih usluga i građevinskih radova u kontekstu projekata financiranih iz europskih fondova

-   Zakonodavni okvir javne nabave s osvrtom na odredbe ZJN 2016 i pravilnika
-   Prethodna analiza tržišta, komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
-   Svrha prethodnog savjetovanja
-   Kvalitativni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
-   Primjena kriterija za odabir gospodarskog subjekta
-   Praksa DKOM-a

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

-   Zakonska regulativa - primjena posebnih propisa - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15),
-   Određivanje predmeta nabave kod javne nabave usluga i radova,
-   Određivanje procijenjene vrijednosti nabave
-   Izrada projektno-tehničke dokumentacije
-   Kako ispravno izraditi troškovnik u skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
-   Praksa DKOM-a

Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

-   Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u javnoj nabavi inženjerskih usluga
-   Najbolji omjer cijene i kvalitete u javnoj nabavi građevinskih radova
-   Primjeri dobre prakse
-   Praksa DKOM-a

Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora

-   Izvršnost odluke o odabiru i poništenju
-   Uvjeti ugovora o javnoj nabavi radova
-   Obveze i odgovornosti ugovornih strana
-   Izvršenje ugovora i dozvoljene izmjene ugovora prema ZJN 2016

Robert Urek, dipl. iur. i

Dario Medvedec, dipl. ing. građ.

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

  • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2018. godinu plaćena).
  • Prijavom na redovito usavršavanje zakazano i za dan 11.1.2018. plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.600,00 kn (s PDV-om). Za korištenje ove pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata. Kotizacija će se u gotovini moći uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu samo iznimno, ako broj polaznika neće biti veći od 50.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati "OIB" i "Datum rođenja".

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se