SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA I SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2017. GODINU - DVODNEVNA RADIONICA ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Zagreb, 15. i 16. veljače 2018. (četvrtak i petak)
Sheraton Zagreb Hotel
početak u 9,00 sati, prijam od 8,30 sati (oba dana)

 

Program 15.2.2018. (prvi dan)

1. Uvodno o sustavu unutarnjih kontrola

 • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika
 • Razvoj sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika - primjena Okvira s naglaskom na upravljanje rizicima

2. Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika

 • Slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće

3. Procesi iz proračunskog ciklusa

 • Rizici i kontrolni mehanizmi

4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu

 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2017. godinu

√  dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

√  obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 • Sastavni dijelovi Izjave

√  Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)

√  Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine

√  Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2017.

 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima

√  Formalna provjera

√  Provjere na uzorku

√  Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

Grupa za program 15.2.2018. (prvi dan) je popunjena.

 

Program 16.2.2018. (drugi dan)

1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2017. i provođenje testiranja

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Daljnja postupanja kod djelomično potvrdnih i negativnih odgovora na pojedina pitanja
 • Upute za popunjavanje pitanja iz Upitnika po područjima:

1.  Planiranje proračuna/financijskog plana
2.  Izvršavanje proračuna/financijskog plana
3.  Javna nabava
4.  Računovodstvo
5.  Izvještavanje

Predavači:

 • Davor Kozina, Ministarstvo financija
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Ljubica Đukanović, TEB-ova savjetnica
 • Nikolina Bičanić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal:

 • Preslike prezentacija predavača
 • Primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta

Kotizacija:

Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.250,00 kuna (uključuje PDV).

Naknada po polazniku za jedan dan radionice iznosi 700,00 kuna (uključuje PDV).

Prijava:

Molimo Vas da se prijavite putem web portala ovdje ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411, kao i potvrdu o uplati.

Uplata:

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna.

 

Prijavite se