SVE O PDV-U KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prijavite se

PDV praktikum za proračunske korisnike

- na praktičnim primjerima obračuna PDV-a i evidentiranja

 

Vrijeme i mjesto održavanja:

 • Zagreb, 7. prosinca 2017. (četvrtak), Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2
 • Početak u 9,00 h (prijam od 8,15 h)

 

Iz programa izdvajamo:

›  Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a kod proračunskih korisnika

Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?

Porezna oslobođenja s pravom i bez prava na odbitak pretporeza

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu

Primjena odredbi o pragu stjecanja

Proračunski korisnici kao primatelji usluga

Pretporez - razmjerni odbitak  i obvezno usklađenje za 2017.

Sastavljanje PDV prijava (PDV, PDV-S, ZP)

Knjigovodstveno evidentiranje

 

Program praktikuma:

1.    Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a

 • Ulazak u sustav PDV-a dobrovoljno i/ili po sili zakona
 • Što ulazi u vrijednost praga za ulazak u sustav PDV-a?
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?

2.    Oporezivanje PDV-om kod tuzemnih transakcija

 • Primjena poreznih oslobođenja (s pravom i bez prava na odbitak pretporeza)
 • Specifičnosti (ne)obračunavanja PDV-a kod pojedinih djelatnosti
 • Podjela pretporeza - koji prihodi se uključuju u izračun % za odbitak pretporeza?
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu - proračunski korisnici kao primatelji građevinskih usluga
 • Nabava i prodaja nekretnina u RH kod proračunskih korisnika

3.    Proračunski korisnici kao sudionici EU transakcija

 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika - primjena praga stjecanja
 • Proračunski korisnici kao primatelji usluga od ino-poduzetnika
 • Obvezne evidencije po propisima o PDV-u

4.    Obveza godišnjeg usklađenja PDV-a

 • Godišnje usklađenja u PDV obrascu za 12/2017. (ispravak pretporeza, usklađenje % itd.)
 • Izlazak iz sustava PDV-a  i obvezno usklađenje u zadnjoj prijavi PDV-a

5.    Knjigovodstveno evidentiranje transakcija s PDV-om

 • Knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama
  • Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV
  • Primjeri knjiženja
 • Knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim isporukama
 • Knjiženja PDV-a kod proračuna/korisnika koji su registrirani za potrebe PDV-a (obveznici poreza na stjecanje dobara i primljene usluge)

 

Predavači: TEB-ove savjetnice mr.sc. Ida Dojčić i Nikolina Bičanić, dipl.ecc.

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje na praktikumu s potvrdom o uplati dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se