TRANSFERNE CIJENE – NOVOSTI I AKTUALNOSTI

Prijavite se

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3
Vrijeme održavanja:
15. ožujka 2018. (četvrtak)
Predviđeno trajanje praktikuma:
9,30 - 15,30 
Prijam sudionika od 8,45 sati

Praktikum je namijenjen:

› financijskim direktorima i direktorima računovodstva
› revizorima (externim i internim)
› kontrolerima, planerima i analitičarima
› poreznim stručnjacima
› direktorima komercijale
› financijskim savjetnicima
› svima koje zanimaju transferne cijene

Program:

1.    Transferne cijene - novosti primjenjive na 2018. godinu

a.    Pregled novih OECD-ovih smjernica o transfernim cijenama izdanih u 2017. god

i.    Značajne izmjene vezano za primjenu BEPS akcijskog plana
ii.    Izmjene vezano za primjenu načela "sigurne luke" u odnosima između povezanih društava
iii.    Izmjene vezano za utvrđivanje tržišnosti u interkompanijskim transakcijama
iv.    Konzistentnost pristupa transfernim cijenama

b.    Pregled OECD-ove Multilateralne konvencije za implementaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi implementacije BEPS akcijskog plana

2.    PD-IPO Izvještaj

a.    značaj Izvještaja za poreznog obveznika i Poreznu upravu
b.    iskustva iz prakse

3.    Izvješće po državama (Country by country report ili CbCR)

a.    Zakonodavni okvir - Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
b.    Značenje za hrvatske porezne obveznike koji su dio internacionalne grupacije
c.    Iskustva iz prakse

4.    Kamatne stope na zajmove između povezanih društava

a.    Alternativni pristupi utvrđivanju tržišne kamatne stope
b.    Praktična iskustva

5.    Dokumentacija o transfernim cijenama

a.    Značaj funkcionalne analize
b.    Odabir indikatora profitabilnosti
c.    Primjeri određivanja tržišnosti naknade u transakcijama s povezanim društvima ¸    (proizvodnja, distribucija, usluge upravljačke podrške)
d.    Usklađenja transfernih cijena - omogućavanje tržišnosti transakcija u kompleksnim modelima poslovanja

6.    Dokumentiranje uslužnih transakcija i licenčnih naknada

a.    Iskustva iz prakse
b.    Dokumentiranje uslužnih transakcija
c.    Utvrđivanje tržišnosti licenčnih naknada

7.    Primjer postupka za sklapanje Prethodnog sporazuma o transfernim cijenama u PU RH

a.     Zakonski okvir
b.     Početak: podnošenje inicijative i prethodni sastanak
c.     Podnošenje izjave o namjeri sklapanja PSC
d.     Sadržaj izjave i dokumenata u privitku
e.     Analiza izjave i provjera ( Analiza funkcija, rizika i imovine, Izbor usporednica - "benchmark" analiza)
f.      Zaključna bilješka

8.    Odgovori na pitanja i rasprave za vrijeme trajanja i nakon izlaganja


Predavači:

-    Petra Bulić, Deloitte d.o.o.
-    Mislav Vergles, Ministarstvo financija, Porezna uprava
-    TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Način rada: Sudionici uz izlaganja i rad na praktičnim primjerima, mogu postavljati pitanja i poticati raspravu za vrijeme i nakon predavanja.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na praktikumu s uključenim PDV-om iznosi 1.250,00 kn za jednog sudionika. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 1.125,00 kuna (s PDV-om).

Kotizacija uključuje pisani materijal (preslike slajdova predavača), blok i olovku, te obrok i topli napitak.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a:
HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Broj polaznika je ograničen pa vas molimo za pravovremenu prijavu. Prijave će se evidentirati redoslijedom primljenih uplata.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Prijavite se