ZAKON O STRANCIMA, MENADŽERSKI UGOVORI I OPOREZIVANJE PLAĆA STRANACA I UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Prijavite se

 

 

Zakon o strancima, koji je trebao biti upućen u hitni postupak (prvo i drugo čitanje), vraćen je predlagatelju te će biti upućen na drugo čitanje.

S obzirom na novonastalu situaciju, seminar "Zakon o strancima, menadžerski ugovori i oporezivanje plaća stranaca i uprava trgovačkih društava" koji je trebao biti održan 1. ožujka 2017. u Zagrebu, odgađa se do daljnjega, odnosno do usvajanja navedenoga Zakona u Hrvatskom saboru.

O novom datumu održavanja seminara bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Unaprijed uplaćene kotizacije za ovaj seminar vratit ćemo na Vaš zahtjev ili zadržati do održavanja odgođenog seminara.


Program:

1. Novosti u Zakonu o strancima

- usklađivanje s Direktivom 2014/36/EU,
- pojam sezonskog radnika,
- djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba u skladu s Direktivom,
- uvjeti boravka i rada do 90 dana i duže od 90 dan,
- uvjeti za izdavanje dozvole boravka i rad za sezonski rad,
- razlog prestanka važenja i poništenja odobrenja za sezonski rad,
- upućeni radnik i uvjeti pod kojima može obavljati poslove u RH,
- uvjeti boravka i rada osoba premještenih unutar tvrtke,
- uvjeti za odobrenje kratkoročne i dugoročne mobilnosti,
- razlozi za odbijanje i poništenje dozvole za boravak i rad premještenom radniku,
- tko se smatra članom obitelji,
- dokazivanje visine dohotka od samostalnog rada za izdavanje dozvole boravka i rada izvan godišnje kvote,
- odobravanje boravka u određenu svrhu,
- prijava smještaja stranca na kratkotrajnom boravku,
- nezakoniti boravak, besplatna pravna pomoć, prisilno udaljavanje.

2. Menadžerski ugovori

- tko su menadžeri i koje osobe mogu sklopiti menadžerski ugovor,
- pravna priroda menadžerskih ugovora,
- bitni sastojci menadžerskih ugovora,
- prestanak menadžerskog ugovora,
- menadžerski ugovor kao mješoviti ugovor,
- radnopravni i obvezno pravni elementi menadžerskog ugovora,
- moraju li menadžeri biti u radnom odnosu,
- koja prava i obveze iz radnog odnosa imaju menadžeri,
- odredba Zakona o radu koje se ne primjenjuju na menadžere,
- menadžerski ugovori s osobama koje nisu menadžeri.
- odredba Zakona o radu koje se primjenjuju na osobe koje nisu menadžeri
- ugovaranje uvjeta rada menadžera,
- radno vrijeme i evidencija radnog vremena,
- prokurista i likvidator i njihova prava i obveze
- mišljenje upravnih tijela i sudska praksa.

3. Oporezivanje plaća stranaca i uprava trgovačkih društava

- porezni status stranca,
- porez na dohodak od nesamostalnog rada iz plaće stranca,
- obveza plaćanja doprinosa,
- oporezive i neoporezive isplate,
- visina plaće zaposlenih menadžera,
- najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa i povrat doprinosa
- oporezive i neoporezive naknade menadžeru,
- isplate nezaposlenim menadžerima,
- dodjela i porezni tretman dionica i udjela menadžera,
- isplata bonusa.

4. Odgovori na pitanja

Predavačice:
1.    Irena Đurica, dipl. oec., Pliva
2.    Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB Poslovno savjetovanje
3.    Daniela Vukušić, viša savjetnica, Deloitte d.o.o.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim PDV-om po sudioniku iznosi 800,00 kn. U cijenu je uključen radni pribor, pisani materijal i osvježavajući napitak.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijavite se