Zaštita osobnih podataka - GDPR

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR ( u nastavku:...

Porezni tretman nabave i korištenja automobila od 1.1.2018.

Od 1.1.2018. promijenio se način priznavanja prava na odbitak pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila ...

Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

Snižen je prag (iznos) do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu ...

Novine u turističkoj djelatnosti u 2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, osim odredbi koje uređuju paket aranžmane i povezane paket aranžmane koje...

Naknada plaće za vrijeme bolovanja blagdanom

Ako je radnik na bolovanju naknada plaće isplaćuje se pod uvjetima i na način ...

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1.1.2018.

Riječ je o tzv. europskim pragovima kojima se u smislu ZJN 2016 razgraničuje nabava male vrijednosti od nabave velike vrijednosti ...

Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018.?

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo ...

Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

Olakšicu mogu primijeniti poslodavci na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. imali ugovorenu minimalnu plaću ili do iznosa minimalne plaće koja...

Važna obavijest za TEB-ove pretplatnike - PROMJENA PIN-a!

Za pristup telefonskom savjetničkom servisu i on-line pretplati na sva naša izdanja od dana 1. ožujka 2018. (četvrtak) koristi se isključivo novi...

Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja ...

Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2018.

U slučaju neispunjavanja obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci moraju platiti novčanu naknadu ...

Nezakonita uporaba motornih vozila na području RH

Kada se utvrdi da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH, tada nastaje obveza ...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

Objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba ...

Prijevare u uspješnom računu i bilanci

Prijevare u računu dobiti i gubitka i bilanci odnose se na namjerno netočno prikazane prihode i/ili rashode ...

Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa nezaposlena osoba ostvaruje u postupku propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i...

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja...

Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova,...

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) stupio je na snagu 20.10.2017., međutim same...