O čemu pišemo u FIP-u za mjesec ožujak 2018.?

više >>

 

Dnevni raspored savjetnika na telefonskom servisu...

 

više >>

 

Zatezne kamate od 1.1.2018.

Zatezne kamate od 1.7.2017.

Zatezne kamate od 1.7.2017.

Zatezne kamate od 1.7.2017.

više >>

 

Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

više >>

Što je novo?

 • Izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 26/18)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017. (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje (Nar. nov., br. 25/18)više
 • Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (Nar. nov., br. 24/18)više
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 21/18)više
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 21/18)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018. (Nar. nov., br. 21/18)više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić (Nar. nov., br. 21/18)više
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača (Nar. nov., br. 21/18)više
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule (Nar. nov., br. 20/18)više
 • Odluka o porezima Općine Sutivan (Nar. nov., br. 20/18)više
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018. (Nar. nov., br. 19/18)više
 • Smanjenje prireza porezu na dohodak za Općinu Negoslavci (Nar. nov., br. 17/18)više
 • Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Štitar (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst) (Nar. nov., br. 16/18)više
 • II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana (Nar. nov., br. 16/18)više
 • Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosaviše
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 15/18)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 15/18)više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci (Nar. nov., br. 13/18)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme (Nar. nov., br. 13/18)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabave: Primjena kriterija ENP, Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata i Kriteriji za kvalitativni odabirPo gradovima od 14. do 22. ožujka 2018. više
 • 02

  SEMINAR

  Novosti i aktualnosti za poduzetnikeDubrovnik, 21.3.2018.; Varaždin, 21.3.2018.; Split, 22.3.2018.; Rijeka, 22.3.2018.; Zagreb, 23.3.2018.; Pula, 23.3.2018.; Bjelovar, 26.3.2018.; Šibenik, 26.3.2018.; Osijek, 27.3.2018.; Zadar, 27.3.2018.više
 • 03

  SEMINAR

  Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike Split, 21.3.2018.; Zadar, 22.3.2018.; Varaždin, 23.3.2018.; Rijeka, 26.3.2018.; Zagreb, 27.3.2018.; Osijek, 28.3.2018.; Bjelovar, 29.3.2018.više
 • 04

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 26. - 30. ožujka 2018., Hotel Central, Branimirova 3, Zagrebviše
 • 05

  PRAKTIKUM

  Računovodstvo proizvodnje i trgovačke robeZagreb, 12. travnja 2018. (četvrtak) – Računovodstvo proizvodnje; 13. travnja 2018. (petak) – Računovodstvo trgovačke robe; Hotel Palace, Zagreb, Trg J.J. Strossmayera 10više
 • 06

  SEMINAR

  Zaštita osobnih podataka – GDPR u praktičnoj primjeniVaraždin, 16.4.2018.; Zagreb, 17.4.2018.; Osijek, 18.4.2018.; Rijeka, 19.4.2018.; Pula, 20.4.2018.; Dubrovnik, 23.4.2018.; Split, 24.4.2018.; Šibenik, 25.4.2018.; Zadar, 26.4.2018.; Bjelovar, 27.4.2018.više
 • 07

  PRAKTIKUM

  Računovodstvo dugotrajne materijalne imovineZagreb, 24.4.2018. (utorak), Hotel Central Zagrebviše
 • 08

  TRENING

  Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i financija Zagreb, od 21. do 25. svibnja 2018., Hotel Central, Branimirova 3više